Partners

Bedrijven en Technisch Beroepsopleidingen zoeken elkaar steeds vaker op. Zij hebben elkaar nodig om samen de kwaliteit van de opleiding te verbeteren.

Wim Boerkamp, Spoorzicht

Ik ken Wim Boerkamp al lange tijd als vriend. Sinds 2006 werk ik met hem samen bij het opzetten en begeleiden van samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en  bedrijfsleven. Op dit moment voer ik samen met hem het project Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven uit in opdracht van OTIB, het opleidingsfonds in de Technische Installatiebranche. 

De aansluiting tussen (beroeps)onderwijs & regionale arbeidsmarkt is zijn specialisme. Hij heeft daarvoor een praktische en inspirerende aanpak ontwikkeld. Centraal daarin staat het bijeen brengen van mensen uit onderwijs en bedrijfsleven, die gezamenlijke belangen delen en daarop samenwerken. Kleinschaligheid,branchespecifieke aanpak én "doen" zijn sleutelwoorden.