Thema's

Ik ben op verschillende domeinen actief. Op de volgende pagina's krijgt u een indruk van mijn activiteiten, opdrachten en opdrachtgevers.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Bedrijven en Technisch Beroepsopleidingen zoeken elkaar steeds vaker op. Zij hebben elkaar nodig om samen de opleidingskwaliteit te verbeteren. Om mensen uit de werelden van onderwijs en bedrijfsleven goed te laten samenwerken helpt de inzet van een  onafhankelijk projectleider. Lees meer..

Adviesvaardigheden

De staf en de ondersteunende diensten staan binnen organisaties onder druk. De staf zoekt een nieuwe rol en wil haar toegevoegde waarde vergroten. Het leer- traject Adviesvaardigheden helpt interne adviseurs bij deze zoektocht en bij het verbeteren van hun advies- en communi- catieve vaardigheden. De lijn ziet de staf nogal eens als kostenpost of als een bureaucratische afdeling die te ver van de werkvloer afstaat. Tegelijkertijd hebben stafleden de neiging om verantwoordelijkheid over te nemen van de lijn of stellen zij zich als hun ‘handlanger’ op. Allerlei oplossingen worden gezocht om de kloof tussen lijn en staf te overbruggen. Van het leggen van de staftaken 'in de lijn' tot een nieuwe positionering van de staf als ‘businesspartner’. Daarnaast blijft de kwaliteit van de interne adviseurs afhankelijk van de het individuele handelen, van hun adviesvaardigheden.  Lees meer..

Ontwikkeling medewerkers

De labels veranderen. Was het vroeger opleidingsbeleid, heet het nu talentont- wikkeling, competentiemanagement, HRD-beleid. Centrale vraag blijft hoe de ontwikkeling van medewerkers te verbin- den met die van de organisatie. Ik onder- steun organisaties bij het vinden van een eigen antwoord op deze vraag. In de afgelopen decennia is binnen HRD (Human Resource Development) de focus verschoven van opleiden naar leren. Bij de ontwikkeling van medewerkers gaat het niet alleen om trainingen en opleidingen, maar om leeractiviteiten, waarbij praktijkleren en ontwikkeling van lerend vermogen centraal staan. Ik heb ruime ervaring met de aanpak van beleidsmatige vraagstukken rondom HRD en met het opzetten van leertrajecten die worden ingezet bij organisatieverandering.   Lees meer..