Adviesvaardigheden

Samenwerking staf en lijnmanagement

De staf en de ondersteunende diensten staan binnen organisaties onder druk. De staf zoekt een nieuwe rol en wil haar toegevoegde waarde vergroten. Het leer- traject Adviesvaardigheden helpt interne adviseurs bij deze zoektocht en bij het verbeteren van hun advies- en communi- catieve vaardigheden.

De lijn ziet de staf nogal eens als kostenpost of als een bureaucratische afdeling die te ver van de werkvloer afstaat. Tegelijkertijd hebben stafleden de neiging om verantwoordelijkheid over te nemen van de lijn of stellen zij zich als hun ‘handlanger’ op. Allerlei oplossingen worden gezocht om de kloof tussen lijn en staf te overbruggen. Van het leggen van de staftaken 'in de lijn' tot een nieuwe positionering van de staf als ‘businesspartner’. Daarnaast blijft de kwaliteit van de interne adviseurs afhankelijk van de het individuele handelen, van hun adviesvaardigheden. 

Leertraject Adviesvaardigheden

Het leertraject Adviesvaardigheden heb ik in 2000 samen met Marion Hoeffgen ontwikkeld en inmiddels meer dan 30 maal uitgevoerd (gemiddelde waardering 8 of hoger!). Kern van het traject is dat adviseren meer is dan inhoudelijke kennis overdragen aan je opdrachtgever. Adviseren is contact maken met je opdrachtgever, wensen en behoeften van de klant en de adviseur afstemmen. Adviseren is invloed uitoefenen zonder dat je de formele macht hebt om veranderingen door te voeren. Dit betekent dan ook dat je je werk als adviseur alleen kunt doen bij de gratie van het vertrouwen dat de klant in je heeft.

Het leertraject bestaat uit een aantal onderdelen: startbijeenkomst, drie themabijeenkomsten van een dag met theorie, intervisie en oefensituaties. Thema's: 1) Ken jezelf als adviseur, 2) Ken het adviesproces, 3) De waarde van weerstand. Tussen de bijeenkomsten  opdrachten over het eigen functioneren, het adviesproces en praktijksituaties en individuele feedback van de trainers per e-mail

Het leertraject Adviesvaardigheden kan op maat worden gesneden voor interne adviseurs of stafafdelingen van organisaties. Speciale aandacht kan worden gegeven aan de positionering van de stafafdeling en de inrichting van adviesprocessen.

In samenwerking met KMBV: Masterclass Adviesvaardigheden voor maatschappelijke organisaties

Veel organisaties in de zorg - en welzijnssector maken een enorme transitie door of bereiden zich daar op voor. De stelselherzieningen en budgettaire beperkingen vragen om nieuwe vormen van dienstverlening waarover afspraken moeten worden gemaakt met vaak nieuwe financiers.

Wat betekent dit voor de senior professionals en leidinggevenden die de nieuwe diensten moeten vormgeven? Hoe gaan zij de samenwerking aan met collega’s uit andere organisaties? Hoe gaan zij om met de verschillende rollen, posities en belangen? Hoe zorgen zij dat de kennis van de verschillende ketenpartners tot hun recht komt in de dienstverlening? De MasterClass Adviesvaardigheden helpt deelnemers bij het ontwikkelen van een visie en een aanpak om in samenwerking met anderen tot een helder en vernieuwend aanbod te komen.

Het programma: twee bijeenkomsten van een dag op 24 september (Contractering en rolverdeling) en 31 oktober (Oefening) aangevuld met een tussentijdse werkopdracht. Naast het ontwikkelen van een visie, krijgt vaardigheidsontwikkeling veel aandacht.

Zie ook: http://www.zorgstelselherziening.nl/ en download hiernaast

Recente opdrachtgevers
Meer lezen over opdrachtgevers

Dit is de tekst die boven de balk komt te staan

  1
 • A+O Fonds Metalektro
 • Kwintes
 • Swedish Match Lighters B.V.
 • Hilverzorg
 • Talant
 • A+O Fonds Metalektro
 • OTIB
 • OSG
 • OOM
 • ZorgZaam
 • Deventer Ziekenhuis
 • Hilverzorg
 • Tinten Welzijnsgroep
 • Plantein
 • REC2 Noord-Nederland
 • MJD
 • Plantein
 • OTIB
 • Medisch Orthopedagogisch Centrum 't Kabouterhuis
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Talant
 • Deventer Ziekenhuis
 • Adviesbureau Spoorzicht
 • Adviesbureau Spoorzicht
 • OSG
 • Tinten Welzijnsgroep
 • Swedish Match Lighters B.V.
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Cliëntenbelang Utrecht
 • Parnassia groep
 • Parnassia groep
 • Cliëntenbelang Utrecht
 • Kwintes
 • Medisch Orthopedagogisch Centrum 't Kabouterhuis
 • MJD
 • REC2 Noord-Nederland
 • OOM
 • ZorgZaam
 • OTIB
 • OTIB