Ontwikkeling medewerkers

De labels veranderen. Was het vroeger opleidingsbeleid, heet het nu talentont- wikkeling, competentiemanagement, HRD-beleid. Centrale vraag blijft hoe de ontwikkeling van medewerkers te verbin- den met die van de organisatie. Ik onder- steun organisaties bij het vinden van een eigen antwoord op deze vraag.

In de afgelopen decennia is binnen HRD (Human Resource Development) de focus verschoven van opleiden naar leren. Bij de ontwikkeling van medewerkers gaat het niet alleen om trainingen en opleidingen, maar om leeractiviteiten, waarbij praktijkleren en ontwikkeling van lerend vermogen centraal staan. Ik heb ruime ervaring met de aanpak van beleidsmatige vraagstukken rondom HRD en met het opzetten van leertrajecten die worden ingezet bij organisatieverandering.  

Voorbeelden uit Zorg en Welzijn

 • Invoering van ontwikkelgesprekken bij Tinten, welzijnsorganisatie in Z.O. Groningen en Z.O. Drenthe
 • Opleidingsprogramma voor leidinggevenden Talant, een organisatie die werkt voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Organisatieontwikkeling binnen MJD, welzijnsorganisatie in Groningen
 • Leertrajecten en  workshops Organisatieleren (open aanbod)
 • Beleidsnotitie opleidingen voor Medisch Orthopedagogisch Centrum 't Kabouterhuis in Amsterdam
 • Opleidingsbeleid en Managementdevelopment voor Thuiszorg Groningen

Voorbeelden uit bedrijfsleven

 • Implementatie competentiemanagement en nieuw functiebouwwerk bij OSG (Administratieve Dienstverlening Onderwijsinstellingen)
 • Leertraject Teamsamenwerking gebaseerd op Belbinteamrollen bij Swedish Match in Assen (aanstekerfabrikant)
 • Opleidingsplannen voor MKB-bedrijven

Werken met de Belbin Groen Teamrollen

Verschil tussen persoonlijkheden kan samenwerking lastig maken. Veel mensen hebben de neiging om hun eigen zienswijze als de beste te zien. Belbin heeft al jaren geleden aangetoond dat de beste teams juist zijn samengesteld uit mensen die over aanvullende en dus verschillende eigenschappen en kwaliteiten beschikken. Door mensen te leren omgaan met deze verschillen kan samenwerking winst opleveren. Met de Belbin Groen Teamrol-training worden op basis van individuele tests de  teamrollen van teamleden vastgesteld en de verschillen bespreekbaar gemaakt.

Sinds 2008 ben ik geaccrediteerd om de Belbin Groen Teamrol Training te begeleiden en ben ik lid van het Teamrol Gilde. Zie ook: http://www.cmb-teamrol.nl/teamrol-gilde/

Recente opdrachtgevers
Meer lezen over opdrachtgevers

Dit is de tekst die boven de balk komt te staan

  1
 • Cliëntenbelang Utrecht
 • A+O Fonds Metalektro
 • Swedish Match Lighters B.V.
 • Medisch Orthopedagogisch Centrum 't Kabouterhuis
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Kwintes
 • OOM
 • MJD
 • OTIB
 • OOM
 • Plantein
 • OTIB
 • OSG
 • Adviesbureau Spoorzicht
 • MJD
 • Talant
 • OTIB
 • Hilverzorg
 • Parnassia groep
 • Deventer Ziekenhuis
 • Tinten Welzijnsgroep
 • A+O Fonds Metalektro
 • Plantein
 • OSG
 • Talant
 • Medisch Orthopedagogisch Centrum 't Kabouterhuis
 • ZorgZaam
 • Swedish Match Lighters B.V.
 • REC2 Noord-Nederland
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Adviesbureau Spoorzicht
 • REC2 Noord-Nederland
 • Hilverzorg
 • OTIB
 • Deventer Ziekenhuis
 • Parnassia groep
 • Kwintes
 • Tinten Welzijnsgroep
 • Cliëntenbelang Utrecht
 • ZorgZaam