Onderwijs en arbeidsmarkt

Bedrijven en Technisch Beroepsopleidingen zoeken elkaar steeds vaker op. Zij hebben elkaar nodig om samen de opleidingskwaliteit te verbeteren. Om mensen uit de werelden van onderwijs en bedrijfsleven goed te laten samenwerken helpt de inzet van een  onafhankelijk projectleider.

Gestreefd wordt naar een betere afstemming van onderwijs op de actuele beroepspraktijk en naar een betere begeleiding van de stagiaires in de Beroepspraktijk (stage). Daarnaast is een grotere instroom in het technische beroepsonderwijs nodig om te waarborgen dat de branche over voldoende vakkrachten kan beschikken. Over de doelen bestaat wel eensgezindheid maar in de praktijk blijkt het niet eenvoudig om de mensen uit onderwijs en bedrijfsleven zo te laten samenwerken, dat resultaat wordt behaald. Ieder heeft zijn eigen prioriteiten, legt zijn eigen accenten en vindt nogal eens dat de ander het niet goed doet. Er wordt daarom vaak gekozen voor de inzet van een onafhankelijk projectleider. Geert Berghuis ondersteunt in samenwerking met Adviesbureau Spoorzicht diverse projecten in de Technische Installatiebranche en de Metaalbranches. 

Voorbeelden

 • Ik ben in opdracht van OTIB, het landelijke opleidingsfonds in de Technische Installatiebranche, projectleider van Skills@school. In dit project werken OTIB, werkgeversorganisaties, bedrijven en beroepsopleidingen van de ROC’s samen aan een digitaal uitwisselingsplatform. Daardoor kunnen scholen en bedrijven makkelijker met elkaar communiceren en hebben zij direct inzicht in beoordelingen van de leerling in zowel het bedrijf, als op school. Het platform biedt daarnaast toegang tot een ELO(Electronische leeromgeving) en systemen die gebruikers helpen bij opleidings- en beroepskeuzes. 
 • In Noord Nederland ondersteun ik het project Samenwerking Bedrijfsleven Beroepsonderwijs in de Technische Installatiebranche. Kern van de aanpak is het samenbrengen van praktijkopleiders en vakdocenten die afspraken maken over de begeleiding in de BPV en over de invulling van het praktijkdeel van de examens.  Daarnaast worden op beleidsmatig niveau afspraken gemaakt tussen ROC’s en bedrijfsleven over de beroepsopleidingen.

Sector zorg & welzijn

Diverse opdrachten voor de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, opleidingsfondsen in de sector Zorg en Welzijn en afzonderlijke zorginstellingen. De opdrachten droegen bij aan het doelgerichter maken van intern opleidingsbeleid.

Voorbeelden

 • Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor de Beroepspraktijkvorming (stages) in instellingen binnen de Kinderopvang en Zorg voor mensen met een beperking.
 • De ontwikkeling van opleidingsbeleid bij het Medisch Orthopedagogisch Centrum 't Kabouterhuis in Amsterdam.
 • Trainingen en workshops opleidingsbeleid en organisatieleren.

Achtergrond

Diverse opdrachten voor de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, opleidingsfondsen in de sector Zorg en Welzijn en afzonderlijke zorginstellingen. De opdrachten droegen bij aan het doelgerichter maken van intern opleidingsbeleid.

Voorbeelden

 • Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor de Beroepspraktijkvorming (stages) in instellingen binnen de Kinderopvang en Zorg voor mensen met een beperking.
 • De ontwikkeling van opleidingsbeleid bij het Medisch Orthopedagogisch Centrum 't Kabouterhuis in Amsterdam.
 • Trainingen en workshops opleidingsbeleid en organisatieleren.
Recente opdrachtgevers
Meer lezen over opdrachtgevers

Dit is de tekst die boven de balk komt te staan

  1
 • Adviesbureau Spoorzicht
 • Kwintes
 • Cliëntenbelang Utrecht
 • A+O Fonds Metalektro
 • ZorgZaam
 • MJD
 • OOM
 • Hilverzorg
 • Deventer Ziekenhuis
 • Swedish Match Lighters B.V.
 • MJD
 • Hilverzorg
 • Deventer Ziekenhuis
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • OSG
 • ZorgZaam
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • OTIB
 • Talant
 • REC2 Noord-Nederland
 • OTIB
 • OOM
 • Tinten Welzijnsgroep
 • Medisch Orthopedagogisch Centrum 't Kabouterhuis
 • REC2 Noord-Nederland
 • Medisch Orthopedagogisch Centrum 't Kabouterhuis
 • Talant
 • Cliëntenbelang Utrecht
 • OSG
 • Plantein
 • Swedish Match Lighters B.V.
 • Kwintes
 • OTIB
 • Parnassia groep
 • Tinten Welzijnsgroep
 • Plantein
 • A+O Fonds Metalektro
 • Adviesbureau Spoorzicht
 • OTIB
 • Parnassia groep